Irena (lady_irena) wrote,
Irena
lady_irena

  • Mood:

ORICON STYLE – 2010 Most Beautiful Celebrities Top 10

Men

1.Fukuyama Masaharu
2.GACKT
3.Mizushima Hiro
4.Kimura Takuya
5.Yamashita Tomohisa (NEWS)
6.Saotome Taichi
7.Miura Haruma
8.Tamaki Hiroshi
9.hyde (L'arc~en~Ciel)
10.Matsumoto Jun (ARASHI)


Women

1.Koyuki
2.Yoshinaga Sayuri
3.Kitagawa Keiko
4.Nakama Yukie
5.Matsushima Nanako
6.Kuroki Hitomi
7.Fujiwara Norika
8.Kuroki Meisa
9.Amami Yuuki
10.Suzuki Kyoka 


beauty.oricon.co.jp
Tags: gackt, koyuki
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author